ต่อวีซ่าทำงาน กับบริษัทที่ให้บริการขอวีซ่าและใบอนุญาต ดีอย่างไร

เมื่อต้องไปทำงานต่างประเทศ หรือชาวต่างชาติ เข้ามาทำงานในไทย สิ่งต้องทำเหมือนกันทุกคนก็คือ การขออนุญาตเข้าเมืองอย่างถูกต้อง มีเอกสารครบถ้วน หนึ่งในนั้นที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ วีซ่า ที่ใช้เป็นเอกสารรับรอง ในการเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งวีซ่าอันนี้จะมีระยะเวลาที่จำกัด เมื่อหมดอายุ ก็ต้องทำการ ต่อวีซ่าทำงาน ใหม่อีกครั้ง ถึงจะเข้ามาทำงานได้ เพราะถ้าหากปล่อยให้วีซ่าหมดอายุ โดยที่ไม่มีการต่อ จะมีผลเสียตามมา และวิธีการต่อวีซ่าที่ง่ายที่สุด ก็คือการต่อกับบริษัทนั่นเอง  ข้อดีของการใช้บริการบริษัท ต่อวีซ่าทำงาน  ในขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อต่ออายุของวีว่า จะมีขั้นตอนที่เยอะ และซับซ้อนพอสมควร และด้วยเงื่อนไขข้อนี้แหละ ที่เป็นสาเหตุทำให้หลายคนไม่อยากจะต่อสักเท่าไหร่ แต่ตอนนี้มีตัวเลือกที่ง่ายขึ้น ก็คือการต่อโดยใช้บริการ…

Read Full
159 views 7:53 am 0 Comments